Witte Spiegel       Aangesloten bij de BSW
       Beroepsvereniging Spiritueel
       Werkers                      'Het proces van bewustwording vraagt om een actieve houding om de weg te gaan, die voert naar je innerlijke zelf en die de bedoeling van het leven openbaart'.


Als spiritueel werker gebruik ik verschillende behandelmethodes, n.l.:

*Voice Dialogue*
Dit is een methode uit de transformationele psychologie, die is ontwikkeld door Hal Stone en Sidra Winkelman. Via deze methode ga ik in gesprek met de verschillende stemmen of subpersoonlijkheden in jou.
Voorbeelden van subpersoonlijkheden zijn: perfectionist, drammer, controleur, innerlijk kind, innerlijke vrouw/man. Ook is het mogelijk om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld jouw angst, jouw kracht en/of kwetsbaarheid of met jouw droom. Door hiermee in gesprekte gaan krijg je inzicht in de geschiedenis, lichaamshouding en specifieke energie van deze subpersoonlijkheden. Door je hiervan bewust te worden kun je ze op de juiste momenten leren gebruiken en ga je meer vanuit je kracht leven.

*Ademwerk*
Soms is het moeilijk om dingen of gevoelens onder woorden te brengen. Dit komt vaak door één of meerdere blokkade(s) waardoor je niet kunt voelen of verwoorden. Een mooie manier om hier aan te werken is de verbonden ademhaling. Dit is een ademtechniek waarbij actief wordt ingeademd en passief wordt uitgeademd en de gehele ademhaling rond is. Hierdoor kun je geheel in je lichaam zakken en er laten zijn wat is. Je komt in verbinding met die delen van jezelf die onderdrukt of afgescheiden zijn en vanuit het onderbewuste kunnen belevenissen en pijn naar boven komen. Door deze opnieuw te beleven kan het integreren en komt er heling en ruimte.

*Massages*
Niet iedereen kan makkelijk verwoorden wat hij voelt. Een mogelijkheid om toch de blokkades te vinden en op te lossen is via het lichaam. Bindweefsel- en polariteitmassage is een mooie methode hiervoor. Blokkades kunnen opgespoord worden en er wordt balans gebracht. Ook worden afvalstoffen afgevoerd . Ik werk met een combinatie van beiden. Hieronder een korte uitleg van beide massagevormen:

- Bindweefselmassage wordt toegepast op de bindweefsellaag van het lichaam, dit is de laag die zich tussen de spieren en de huid bevindt. Bindweefselmassage is een reflexzonemassage, hierbij gaat men ervan uit dat er zich op het lichaam zones bevinden die in verbinding staan met alle klieren, organen en andere lichaamsdelen. Door deze zones te stimuleren, wordt ook het orgaan gestimuleerd en zullen blokkades verdwijnen.

- De polariteitsmassage is aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld door doctor Randolph Stone, een in Oostenrijk geboren natuur geneeskundige, die ontdekte dat ons lichaam, net zoals de aarde, over polen beschikt die geladen zijn. De bovenkant van ons lichaam is positief geladen en onze voeten hebben een negatieve lading.

Het is een energetische massage tussen de verschillende polen van het lichaam, wat ervoor zorgt dat de relatie tussen geest, emotie en lichaam wordt hersteld. Wanneer een van de drie uit balans is, geeft dat een energie ophoping, die ergens anders in het lichaam weer een tekort creëert. Door de massage wordt de energiestroom tussen de polen weer op gang gebracht, wat de weg vrij maakt om, via emoties, bewust te worden van de achterliggende gedachten. Blokkades worden hierdoor opgeheven.

Ik ben opgeleid door Spiritueel centrum Aurora in Heeze.